Juridische informatie – Disclaimer – Privacyverklaring – Gebruiksvoorwaarden van de site – Terms and Conditions

Website

Ons website adres:

https://wesleyo.sg-host.com, https://www.houthalen-helchteren.com

Houthalen-Helchteren Online (HHO) respecteert de privacy van alle gebruikers die de site bezoeken en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze services

Houthalen-Helchteren Online (HHO) is een Multi-vendor platform.

Handelaars, Bedrijven, Horeca zaken, zelfstandigen in hoofd – en bijberoep, … kunnen gebruik maken van de services aangeboden door HHO. Ze kunnen er hun eigen producten of diensten verkopen via onze shared webshop of publiciteit maken voor hun handelsactiviteiten of Horeca zaak. (Ze worden beschouwd als “aanbieder”)

HHO is niet verantwoordelijk voor de aangeboden producten of diensten door deze Handelaars, Bedrijven, Horeca zaken, zelfstandigen in hoofd – en bijberoep. Alle vragen betreffende de aangekochte producten moeten gericht worden aan de aanbieder ervan. Sommige producten mogen enkel aan meerderjarigen worden verkocht (+18). Door de aankoop van deze producten, bevestig je automatisch dat je meerderjarig bent.

HHO staat niet in voor de kwaliteit of de herkomst van deze aangeboden producten of diensten. De aanbieder zal de Belgische wetgeving moeten volgen en draagt alle verantwoordelijkheid in geval van berokkende schade, voortvloeiend uit de verkoop van hun product of dienst via onze diensten of webshop. Ze zijn eveneens gebonden aan de wettelijke verplichtingen betreffende retour van goederen en garantie voorwaarden. HHO zal niet bemiddelen tussen de verkoper / aanbieder en de koper. De verzendingskosten voor retourneren van aankopen zijn ten koste van de koper. Producten komen enkel in aanmerking voor retour indien deze zich in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking bevinden. Hier zijn geen uitzonderingen op mogelijk.

Welke persoonlijke data houden we bij en waarom

Product Feedback, Blog content, overige feedback

Bij het achterlaten van feedback of tekst input houden we niet alleen deze data bij maar ook informatie over je gebruikte IP adres en browser agent info om zo spam tegen te gaan.

Om na te gaan of u gebruik maakt van de diensten van Gravatar, wordt een anonieme string gemaakt van uw emailadres, ook wel een hash genaamd. De Gravatar service policy kan je hier nalezen: https://automattic.com/privacy/.

Met Gravatar is het mogelijk om een profiel foto te hanteren voor uw gebruikers account.
(optioneel)

HHO verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten in kader van orderbeheer (oa bestellingen, facturatie, het verzenden van nieuwsbrieven en gepersonaliseerde reclame).

Om bestellingen via onze webshop mogelijk te maken, hebben we dus een aantal basis gegevens nodig. We zullen deze gegevens nooit doorverkopen aan derden.

Delen van uw gegevens met derden

We delen enkel de persoonsgegevens die onze partners nodig hebben om ons en jou hun diensten te kunnen aanbieden.

Oa om beveiligde transacties te kunnen uitvoeren delen wij uw gegevens met onze betaalprovider (Mollie). Het is vanzelfsprekend dat deze info strikt confidentieel behandeld wordt.

Om het verzenden van goederen mogelijk te maken, delen we uw persoonlijke info ook met onze transport partners.

Nieuwsbrieven worden uitgestuurd gebruik makend van Mailchimp services. Zonder uw persoonlijke info kunnen wij u niet op de hoogte houden van onze laatste promo’s via mail.

We stellen alle redelijke mechanismen tot onze beschikking om te garanderen dat uw persoonlijke gegevens te allen tijde veilig worden bewaard. U accepteert echter dat geen enkele gegevensoverdracht via internet als veilig kan worden gegarandeerd tegen toegang door ongeautoriseerde ontvangers en u ons ons niet aansprakelijk kan stellen voor enige inbreuk op de beveiliging.

U moet ook de nodige veiligheidsmaatregelen nemen, zowel persoonlijk als materieel, om de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord te behouden en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van verlies, verlies, diefstal, diefstal of onrechtmatige toegang tot uw gebruikersnaam en wachtwoord, evenals uw kennis van misbruik door derden.

In het kader van Wettelijke verplichtingen kan het zijn dat we uw gegevens aan overheidsinstanties moeten delen. (bv voor btw aangiften)

Onze webshop is opgebouwd in samenwerking met derden (handelaren die hun producten te koop aanbieden in onze webshop) Deze handelaren hebben dezelfde verplichtingen in kader van GDPR en zullen uw gegevens evenzeer confidentieel behandelen.

HHO mag alle eigennamen, bedrijfsnamen, teksten of merknamen met copyright, gebruiken in het kader van het promoten van de diensten van deze website/webshop. Door gebruik te maken van onze diensten (gebruik te maken van onze webshop), stem je hier mee in en geef je uw uitdrukkelijk akkoord. Promoten kan via Social media, betalend en niet betalende advertenties, via nieuwsbrieven, blog posts, deur aan deur reclame, advertenties via alle andere kanalen zowel fysisch als digitaal.

Eventuele schade dewelke hieruit zou kunnen voortvloeien kan niet verhaald worden op HHO.

Bewaren persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke informatie door ons verwerkt, zal worden bewaard gedurende de wettelijk verplichte termijn.

Aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

Wij bieden alle gebruikers de mogelijkheid om hun verstrekte info te veranderen of verwijderen.  Dit is mogelijk door in te loggen op uw account. Zie ook onze FAQ voor meer info. Opgegeven BTW nummers dienen correct te zijn. Indien na controle blijkt dat het opgegeven BTW nummer niet actief is, zal deze info doorgespeelt worden aan de bevoegde instanties.

Beheerder van deze gegevens

doubleUeight is beheerder van deze gegevens

doubleUeight (W8, doubleU8)
De Hoef 29A
3530 Houthalen Helchteren
Belgie

BE0862993162

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies laat ons toe om gegevens te verzamelen om zo te website gebruiksvriendelijker te maken en het bezoeken ervan te optimaliseren. U accepteert onze Privacy Policy automatisch door het accepteren van onze cookies.

Indien u onze diensten wenst te gebruiken, aangeboden op deze site of via een ander kanaal, dient u de cookies en de algemene voorwaarden te accepteren.

Uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Media

Als je media upload, vermijd dan afbeeldingen met embedded locatie informatie (EXIF GPS). Bezoekers van deze siten kunnen steeds deze info extracten uit uw afbeeldingen.

Upload enkel media waarvan je in het bezit bent van de auteurs rechten. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten die hier uit kunnen voortvloeien.

Embedded info van andere sites

Verwijzingen naar andere site, media eender welke vorm van content, berust steeds op auteursrechten van de betreffende site of bron. HHO of doubleUeight kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de aangeleverde content.

———————————————————————————————————————————————————————————–

In detail

Het gebruik van de portaalsite www.houthalen-helchteren.com is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Door de website www.houthalen-helchteren.com; shop.houthalen-helchteren en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

Doel van HHO

Het doel is om een service aan te bieden aan particulieren en handelaren.

De inhoud van de portaalsite (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gegevensuitwisseling

Privacyverklaring: Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Mededelingen in functie van artikel 9 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens

Gebruik van de portaalsite

www.houthalen-helchteren.com besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle geleverde inspanningen kunnen we niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de portaalsite verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen we de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite. Klik voor verdere contactinformatie op “contact” in de navigatiebalk. We kunnen niet garanderen dat de portaalsite www.houthalen-helchteren.com volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Www.houthalen-helchteren.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de portaalsite of van de op of via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s

Bescherming van persoonsgegevens

Www.houthalen-helchteren.com hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de portaalsite beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite. Klik voor verdere informatie op “contact”. Www.houthalen-helchteren.com treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de portaalsite wordt u mogelijks met (hyper)links doorverwezen naar andere websites. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld. Www.houthalen-helchteren.com beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Www.houthalen-helchteren.com aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Indien u op uw eigen website hyperlinks wil aanbrengen naar (onderdelen van) de website www.houthalen-helchteren.com of u wil webtoepassingen of delen ervan integreren in uw eigen website, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de Webmaster

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina’s. Klik voor verdere informatie op “contact” in de navigatiebalk. Www.houthalen-helchteren.com behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de door u ter beschikking gestelde informatie zoals bv het uploaden van persoonliljke fotos. U stemt automatisch in met het opgeven van de bijhorende auteursrechten van het overgedragen materiaal.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan www.houthalen-helchteren.com bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Www.houthalen-helchteren.com wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Www.houthalen-helchteren.com mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat www.houthalen-helchteren.com de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Hasselt, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

 

Www.houthalen-helchteren.com  is een privé initiatief en staat volledig los van de gemeente houthalen-helchteren, het gemeentebestuur of aanverwante instanties. Voor al je vragen gericht aan de gemeente Houthalen-Helchteren, kan je je best wenden tot de officiële site (.be).  Wij zijn niet aansprakelijk voor misverstanden hieromtrent door het gebruik te maken van deze site inclusief de content ervan.

Door gebruik te maken van deze website gaat u expliciet akkoord met deze algemene voorwaarden.